Kontaktuppgifter

IR-kontakt

Ewelina Pettersson

Verksamhetsberättelse 2013

2014-07-01 12:00

8c6cc17890fe730a

Nu finns Humanas verksamhetsberättelse för 2013 att läsa. Här kan du träffa våra kunder, få veta mer om våra olika verksamheter och om vår resa till att vara det privata idédrivna omsorgsföretaget.

2013 var ett händelserikt år för Humana. Fler kunder och medarbetare valde Humana. Idag är vi 12 000 anställda och har gått från att vara det största assistansföretaget till att också vara störst i Sverige inom Individ- och familjeomsorg. Vi är även en kvalitetsaktör inom äldreomsorg och LSS-boenden.

Att vara stora har sina fördelar, vi kan använda våra resurser till att utveckla verksamheten och bli ännu bättre. Vi förenar högkvalitativ omsorg med ett privat ägande och använder våra resurser till att förverkliga alla de idéer vi brinner för. Idéerna är bränslet i vår dagliga rörelse framåt.