Delårsrapport Q1 2018

2018-05-16 08:00

Ladda ner rapport

Presentation Q1 2018

Webcast Q1 2018


Förbättrat resultat

Första kvartalet: januari-mars 2018

 • Rörelseintäkterna
  – uppgick till 1 648 MSEK (1 649), i nivå med föregående år. Den nu avyttrade hemtjänstverksamheten bidrog under första kvartalet föregående år med 67 MSEK till intäkterna.
 • Rörelseresultatet
  – uppgick till 81 MSEK (66), en ökning med 15 MSEK.
 • Periodens resultat efter skatt
  – uppgick till 45 MSEK (40).
 • Periodens resultat per stamaktie
  – före och efter utspädning uppgick till 0,85 SEK (0,76).
 • Operativt kassaflöde
  – uppgick till -32 MSEK (-16).

Väsentliga händelser i första kvartalet och efter kvartalets slut

 • Inga väsentliga händelser har skett i det första kvartalet eller efter kvartalets slut.

Telefonkonferens
En telefonkonferens hålls idag den 16 maj klockan 09:00 (CET) då vd och koncernchef Rasmus Nerman och CFO Ulf Bonnevier presenterar rapporten och svarar på frågor. För deltagande, vänligen ring in på:

 • SE: +46 8 566 426 96 eller
 • UK: +44 203 008 98 11
 • US: +1 855 831 59 46

För mer information, vänligen kontakta:
Ulf Bonnevier
CFO
070-164 73 17
ulf.bonnevier@humana.se 

Cecilia Lannebo
IR-ansvarig
072-220 82 77
cecilia.lannebo@humana.se

Humana är ett ledande nordiskt omsorgsföretag som erbjuder tjänster inom individ- och familjeomsorg, personlig assistans, äldreomsorg och bostäder med särskild service enligt LSS. Humana har cirka 15 000 engagerade medarbetare i Sverige, Norge och Finland som utför omsorgstjänster till över 7 000 människor. Vi arbetar efter visionen ”Alla har rätt till ett bra liv”. 2017 uppgick rörelseintäkterna till 6 557 MSEK. Humana är börsnoterat på Nasdaq Stockholm sedan 2016 och har huvudkontor i Stockholm.