Delårsrapport Q2 2019

2019-08-16 08:00

Ladda ner rapport

Presentation Q2 2019

Webcast Q1 2019

Förbättring inom Individ & Familj och fokus på tillväxt i övriga affärsområden

Humana rapporterar resultatet för andra kvartalet 2019

Andra kvartalet, april-juni 2019

 • Rörelseintäkterna
  – uppgick till 1 918 miljoner kronor (1 696), en ökning med 13 % varav den organiska tillväxten var 2,5 %.
 • Rörelseresultatet
  – uppgick till 45 Mkr (78), en minskning med 42 %. Exklusive effekterna av IFRS 16, den nya standarden för hur man redovisar leasing och som gäller från 1 januari 2019, samt exklusive förvärvsrelaterade kostnader och intäkter samt integrationskostnader uppgick rörelseresultatet till 65 Mkr (74), en minskning med 12 %. Effekterna av IFRS 16 på rörelseresultatet uppgick till 10 Mkr (-). Förvärvsrelaterade kostnader och intäkter uppgick till -26 Mkr (4) och integrationskostnader för Coronaria Hoiva var -4 Mkr (-).
 • Periodens resultat efter skatt
  – uppgick till -2 Mkr (47). Exklusive effekterna av IFRS 16 uppgick resultatet efter skatt till 4 Mkr (47).
 • Periodens resultat per aktie
  – före och efter utspädning uppgick till -0,04 kronor (0,88). Exklusive effekterna av IFRS 16 uppgick resultatet per aktie till 0,07 kr (0,88).
 • Operativt kassaflöde
  – uppgick till 136 Mkr (143). Exklusive effekterna av IFRS 16 uppgick det operativa kassaflödet till 62 Mkr (143).

Halvårsperioden, januari-juni 2019 

 • Rörelseintäkterna
  – uppgick till 3 626 Mkr (3 344), en ökning med 8 % varav den organiska tillväxten var 2 %.
 • Rörelseresultatet
  – uppgick till 122 Mkr (159), en minskning med 23 %. Exklusive effekterna av IFRS 16 samt exklusive förvärvsrelaterade kostnader och intäkter samt integrationskostnader uppgick rörelseresultatet till 137 Mkr (155), en minskning med 12 %. Effekterna av IFRS 16 på rörelseresultatet uppgick till 17 Mkr (-). Förvärvsrelaterade kostnader och intäkter uppgick till -28 Mkr (4) och integrationskostnader för Coronaria Hoiva var -4 Mkr (-).
 • Periodens resultat efter skatt
  – uppgick till 42 Mkr (92). Exklusive effekterna av IFRS 16 uppgick resultatet efter skatt till 52 Mkr (92).
 • Periodens resultat per aktie
  – före och efter utspädning uppgick till 0,79 kronor (1,73). Exklusive effekterna av IFRS 16 uppgick resultatet per aktie till 0,98 kronor (1,73).
 • Operativt kassaflöde
  – uppgick till 169 Mkr (113). Exklusive effekterna av IFRS 16 uppgick det operativa kassaflödet till 38 Mkr (113).

Väsentliga händelser i andra kvartalet och efter kvartalets slut 

 • I april godkände finländska konkurrensmyndigheten Humanas förvärv av finländska Coronaria Hoiva Oy från dess ägare Coronaria Oy och transaktionen slutfördes. Köpeskillingen uppgick till 71 miljoner EUR, cirka 736 Mkr (enterprise value).
 • Under kvartalet förvärvade Humana assistansföretaget Assistans på Gotland AB. Helårsintäkterna uppgår till cirka 56 Mkr och bolaget har cirka 115 anställda. 
 • Under kvartalet och efter kvartalets slut har Humana skrivit avtal om sammanlagt fyra nya äldreboenden i egen regi. Under kvartalet skrev Humana avtal om nya boenden i Falkenberg respektive Norrtälje, med 60 respektive 80 lägenheter. Efter kvartalets slut skrev Humana avtal om ytterligare två boenden med 60 lägenheter vardera, ännu ett i Norrtälje samt ett i Ängelholm. Samtliga verksamheter beräknas starta 2021. 
 • Efter kvartalets slut ingick Humana avtal med Samhällsbyggnadsbolaget i Norden om en försäljning av 37 näringsfastigheter i Finland, Sverige och Norge. Värdet på fastighetsportföljen, som överlåts genom en sale and leaseback-transaktion, uppgår till 468 Mkr. Den genomsnittliga avtalslängden på hyresperioden för fastigheterna är 14,2 år och den tillkommande årliga hyreskostnaden uppgår till 32 Mkr.  

Vd och koncernchef Rasmus Nerman kommenterar kvartalet
"Årets andra kvartal var händelserikt och kan summeras med två förvärv, med två nya avtal för äldreboenden i egen regi (och ytterligare två efter kvartalet) samt att vi såg effekter av våra satsningar på försäljningen inom affärsområdet Individ & Familj. Våra intäkter växer i linje med vårt finansiella mål men resultatmässigt var kvartalet svagt, huvudsakligen förklaras det av kostnader för våra olika tillväxtinitiativ", säger Rasmus Nerman.

"Humanas rörelseintäkter uppgick till 1,9 miljarder kronor i andra kvartalet, en ökning med 13 procent som framförallt var förvärvsdriven. Vi gläds åt utvecklingen inom Personlig Assistans, Äldreomsorg, den norska verksamheten och Arjessa i Finland och att åtgärderna inom Individ & Familj börjar ge effekt, men det överskuggas av en svag utveckling i det nyförvärvade Coronaria Hoiva och belastningen av förvärvs- och tillväxtrelaterade engångskostnader som gör kvartalsresultatet svagt", säger han. 

Telefonkonferens 
En webbsänd telefonkonferens hålls i dag den 16 augusti 2019 klockan 09:00 CET då vd och koncernchef Rasmus Nerman och vice vd och CFO Ulf Bonnevier presenterar rapporten och svarar på frågor. För deltagande ring in på:

SE: +46 8 505 583 57
UK: +44 333 300 92 66
USA: +1 833 526 83 82

Denna information är sådan information som Humana AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 16 augusti 2019 kl. 08:00 CET. 

För mer information, vänligen kontakta:
Ulf Bonnevier, vice vd och CFO, 070-164 73 17, ulf.bonnevier@humana.se 
Anna Sönne, chef investerarrelationer, 070-601 48 53, anna.sonne@humana.se  

Humana är ett ledande nordiskt omsorgsföretag som erbjuder tjänster inom individ- och familjeomsorg, personlig assistans, äldreomsorg och bostäder med särskild service enligt LSS. Humana har cirka 16 000 engagerade medarbetare i Sverige, Norge, Finland och Danmark som utför omsorgstjänster till 9 000 människor. Vi arbetar efter visionen ”Alla har rätt till ett bra liv”. 2018 uppgick rörelseintäkterna till 6 725 MSEK. Humana är börsnoterat på Nasdaq Stockholm sedan 2016 och har huvudkontor i Stockholm.