Kontaktuppgifter

IR-kontakt

Ewelina Pettersson

Delårsrapport Q2 2021

2021-08-20 08:00

Ladda ner rapport

Presentation Q2 2021

Webcast presentation

Stabil utveckling under andra kvartalet

Andra kvartalet, april-juni 2021

 • Rörelseintäkterna uppgick till 2 058 miljoner kronor (1 980), en ökning med 4,0 procent. Den organiska tillväxten var 3,4 procent.
 • Rörelseresultatet uppgick till 107 Mkr (100), en ökning med 6,6 procent. Reavinst från försäljning av fastigheter om 17 Mkr ingår i jämförelseperioden. Justerat rörelseresultat uppgick till 107 Mkr (83), en ökning med 28,4 procent.
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till 57 Mkr (50).
 • Periodens resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 1,18 kronor (0,94).
 • Operativt kassaflöde uppgick till 251 Mkr (221). 

Halvårsperioden, januari-juni 2021

 • Rörelseintäkterna uppgick till 4 044 Mkr (3 918), en ökning med 3,2 procent. Den organiska tillväxten var 2,9 procent.
 • Rörelseresultatet uppgick till 219 Mkr (198), en ökning med 10,6 procent. Reavinst från försäljning av fastigheter om 17 Mkr ingår i jämförelseperioden. Justerat rörelseresultat uppgick till 219 Mkr (181), en ökning med 21,0 procent.
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till 120 Mkr (103).
 • Periodens resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 2,45 kronor (1,94).
 • Operativt kassaflöde uppgick till 448 Mkr (317). 

Väsentliga händelser i kvartalet och efter kvartalets slut

 • Humana har under kvartalet ingått avtal om att förvärva samtliga aktier i individ- och familjeföretaget Balans Behandling AB. Överlåtelsen av verksamheten kommer att ske under fjärde kvartalet 2021. Verksamheten har huvudkontor i Luleå, helårsintäkterna uppgår till cirka 60 Mkr och bolaget har cirka 20 anställda.
 • Humana har efter kvartalets slut tecknat ett nytt finansieringsavtal med fyra banker - SEB, DNB, Swedbank och Svensk Exportkredit - om 3 miljarder kronor och med en option på ytterligare en 1 miljard kronor. Det nya avtalet har en löptid på tre år med två förlängningsoptioner på ett år var.
 • Humanas vd och koncernchef Rasmus Nerman har den 11 augusti meddelat styrelsen att han lämnar bolaget, då han har tackat ja till rollen som vd och koncernchef för Apoteket AB. Styrelsen har inlett processen för att rekrytera hans efterträdare.

Vd och koncernchef Rasmus Nerman kommenterar kvartalet:

"Under andra kvartalet har Humana inte minst haft ett stort fokus på äldreomsorgen, som har haft en intensiv och spännande period med flera nya uppstarter. Finansiellt var både det andra kvartalet och halvårsperioden mycket stabila perioder och Humana fortsätter att växa organiskt."

Läs hela kommentaren i rapporten.

Telefonkonferens

En webbsänd telefonkonferens hålls den 20 augusti 2021 klockan 09:00 CET. Där presenterar vd och koncernchef Rasmus Nerman och CFO Noora Jayasekara rapporten och svarar på frågor. För deltagande ring in på:

SE: +46 8 5664 2693
UK: +44 33 3300 9272
USA: +1 646 722 4902

Denna information är sådan information som Humana AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 20 augusti 2021 kl. 08:00 CET.

För mer information, vänligen kontakta:

Noora Jayasekara, CFO, 070 318 92 97, noora.jayasekara@humana.se
Anna Sönne, chef investerarrelationer och hållbarhet, 070 601 48 53, anna.sonne@humana.se

Humana är ett ledande nordiskt omsorgsföretag som erbjuder tjänster inom individ- och familjeomsorg, personlig assistans, äldreomsorg och bostäder med särskild service enligt LSS. Humana har 16 000 engagerade medarbetare i Sverige, Norge, Finland och Danmark som utför omsorgstjänster till 9 000 människor. Vi arbetar efter visionen ”Alla har rätt till ett bra liv”. 2020 uppgick rörelseintäkterna till 7 797 Mkr. Humana är börsnoterat på Nasdaq Stockholm och har huvudkontor i Stockholm. Läs mer om Humana på https://www.humanagroup.se/