Kontaktuppgifter

IR-kontakt

Ewelina Pettersson

Delårsrapport Q1 2022

2022-05-05 08:00

Ladda ner rapport

Presentation Q1 2022

Webcast presentation

Tillväxt trots utmanande förutsättningar

Första kvartalet, januari-mars, 2022

  • Rörelseintäkterna uppgick till 2 147 miljoner kronor (1 986), en ökning med 8,1 procent, vilket främst förklaras av förvärv, tidigare öppnade enheter inom Äldreomsorg, och stark tillväxt i Norge.
  • Den organiska tillväxten var 1,8 procent (2,4). Äldreomsorgen och Norge drev den organiska tillväxten, men tillväxten hämmades av lägre beläggning och stängda enheter inom Individ och familj.    
  • Rörelseresultatet uppgick till 77 Mkr (112), en minskning med 31,9 procent. Resultatminskningen förklaras delvis av omvärldsrelaterade kostnader om ca 20 Mkr, varav effekter hänförliga till pandemin om ca 15 Mkr. Pandemieffekterna minskar väsentligt mot slutet av kvartalet. Vidare påverkas resultatminskningen av stängda enheter inom Individ och familj samt uppstartskostnader för nya enheter inom Individ och familj och Äldreomsorg rörelseresultatet negativt med ca 12 Mkr. Därtill påverkas rörelseresultatet också av indirekta effekter hänförliga till pandemin och lägre beläggningsnivåer.
  • Periodens resultat efter skatt uppgick till 29 Mkr (63).
  • Periodens resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,60 kronor (1,27).
  • Operativt kassaflöde uppgick till 115 Mkr (197). Minskningen hänförs till lägre resultat och försenade inbetalningar..

VD och koncernchef Johanna Rastad kommenterar kvartalet

Omvärldsfaktorer där den breda spridningen av omikron och global osäkerhet i världen påverkar våra verksamheter i första kvartalet. Effekterna ser vi i huvudsak under inledningen av kvartalet, medan påverkan lättar mot slutet av perioden. Under slutet av kvartalet ser vi en återhämtning med återvändande beläggning och högre frisknärvaro i medarbetargrupperna, vilket är mycket efterlängtat.

Vi fortsätter att jobba med det förändringsarbete inom äldreomsorgen vi tidigare initierat och startar upp enheter inom Individ och familj för att kompensera för de enheter vi stängt. Samtidigt fortsätter Personlig assistans och Norge att utvecklas fint.

Läs hela kommentaren i rapporten.

Telefonkonferens

En webbsänd telefonkonferens hålls den 5 maj 2022 kl 09:00 CET. VD och koncernchef Johanna Rastad och CFO Noora Jayasekara presenterar rapporten och svarar på frågor. För att delta, ring in på:

SE: +46 8 5055 8354
UK: +44 33 3300 9270
US: +1 64 6722 4903

Denna information är sådan information som Humana AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 5 maj 2022 kl. 08:00 CET.

För mer information, vänligen kontakta:

Noora Jayasekara
CFO
070 318 92 97, noora.jayasekara@humana.se

Ewelina Pettersson 
Ansvarig investerarrelationer 
073 074 79 12, ewelina.pettersson@humana.se

Humana är ett ledande nordiskt omsorgsföretag som erbjuder tjänster inom individ- och familjeomsorg, personlig assistans, äldreomsorg och bostäder med särskild service enligt LSS. Humana har 18 000 engagerade medarbetare i Sverige, Norge, Finland och Danmark som utför omsorgstjänster till 9 000 människor. Vi arbetar efter visionen ”Alla har rätt till ett bra liv”. 2021 uppgick rörelseintäkterna till 8 188 Mkr. Humana är börsnoterat på Nasdaq Stockholm och har huvudkontor i Stockholm. Läs mer om Humana på https://www.humanagroup.se/