Kontaktuppgifter

IR-kontakt

Ewelina Pettersson

Humana förvärvar Baggium Vård & Behandling

2011-06-07 12:00

Humana AB, marknadsledare inom personlig assistans och med verksamheter inom LSS-boenden och äldreomsorg, förvärvar Baggium Vård & Behandling. Därmed tillförs Humana en hel vårdkedja för ungdomsvård med HVB-hem, konsulentstödda familjehem, öppen vård, eftervård, psykolog-enheter och resursskolor. Baggium Vård & Behandling, som är ett av de ledande bolagen inom sitt verksamhetsområde, omsätter 130 Mkr och har bl.a. 10 HVB-hem och 5 resursskolor i västra och södra Sverige.

Baggium Vård & Behandling har fram till Humanas förvärv varit en del av Baggium-koncernen och systerbolag med Baggium Utbildning, som är den ledande aktören inom praktiska yrkesutbildningar i Sverige. Som ett resultat av ett beslut i Baggiums styrelse om att fokusera den strategiska inriktningen till utbildningssektorn, har Humana fått möjlighet att förvärva Baggium Vård & Behandling, som funnits sedan 1992 och är ursprunget till Baggium-gruppen.

Vi är glada att Baggium Vård & Behandling nu blir en del av Humana-familjen, säger Per Granath, vd och koncernchef för Humana. Baggium Vård & Behandling är ett mycket välskött och kompetent företag och varumärket Baggium är välkänt och respekterat som en ledande och högkvalitativ aktör inom bland annat vård av ensamkommande flyktingbarn. Baggium Vård och Behandling förfogar över rätt resurser och kompetens för att möta sin målgrupps behov och ge varje individ den lösning som hjälper den unga bäst. Vi ser fram emot att tillsammans med vd Claus Forum och hans ledningsteam vidareutveckla verksamheten.

Claus Forum, vd för Baggium Vård & Behandling och anställd i Baggium-gruppen sedan 1998 säger:

- Det är min starka övertygelse att vi alla inom Baggium Vård & Behandling AB (BVB) går en ljus och yrkesmässigt spännande framtid till mötes. Humana som ny ägare ger oss en mycket god grund att stå på inför framtiden. I vår ambition att utveckla BVB såväl till innehåll, kapacitet som geografi är och förblir kvalitetsaspekten den överordnande faktorn. Kvalitet i sin tur kräver resurser. Som en del i Humana, som är en resursstark och branschkunnig ägare, får vi rätt förutsättningar att vidareutvecklas.

Humana kommer att tillträda som ny ägare till Baggium Vård och Omsorg per den 30 juni 2011.

För mer information kontakta:
Per Granath, vd och koncernchef
Tel: 070-6374018
E -post: per.granath@humana.se

Humanakoncernen arbetar med tjänster inom vård och omsorg på den svenska marknaden. Utgångspunkten för vårt arbete är att alla människor har rätt till ett bra liv. I Humana ingår sedan tidigare Assistansia, Din Assistans, My Life, Amanda och Blåvingen, som arbetar med personlig assistans för individer med funktionsnedsättningar, samt Humana Omsorg med tjänster inom äldreomsorg och LSS-boende. Humana-koncernen omsatte 2,1 MdSEK 2010 och har mer än 7.000 hel-/deltidsanställda medarbetare.