Kontaktuppgifter

IR-kontakt

Ewelina Pettersson

Humana förvärvar Habiliteket

2011-08-26 12:00

Humana AB, marknadsledare inom personlig assistans och med verksamheter inom LSS-boenden, äldreomsorg samt individ- och familjeomsorg förvärvar Habiliteket AB.

Habiliteket bedriver förskola, grundskola, särskola, fritidshem och korttidshem för barn med flerfunktionsnedsättning i anpassade lokaler i Täby, strax norr om Stockholm. Habiliteket är en högspecialiserad verksamhet med en unik kompetens och erfarenhet. På skolan och förskolan arbetar förutom lärare även pedagoger, terapeuter, barnskötare, sjukgymnaster och logopeder. I grundskolan finns 30 elevplatser. Totalt har Habiliteket ett 60-tal medarbetare. Omsättningen uppgick 2010 till 25 miljoner kronor.

- Vi känner glädje och stolthet över att Habiliteket nu blir en del av Humanafamiljen, säger Per Granath, vd och koncernchef för Humana. Habiliteket har byggt ett starkt varumärke genom sin höga kvalitet och unika kompetens inom sin verksamhetsnisch. Vi ser Habilitekets kunderbjudande som ett mycket intressant komplement till Humanas verksamhet. Humanas största kundgrupp är barn och ungdomar och många befintliga kunder efterfrågar de tjänster Habiliteket erbjuder. För de barn och familjer som vant sig vid och känner en trygghet i Humans kvalitet och stabilitet finns det ett starkt önskemål om att kunna få fler behov tillgodosedda genom oss. Habiliteket kommer att bredda vårt kunderbjudande och bidra till att ytterligare stärka Humans varumärke och kvalitetsimage. Habiliteket har, i likhet med Humana, en tydlig värdegrund där engagemang och viljan att skapa en förhöjd livskvalitet för de barn som är elever på skolan är stark. Vi ser fram emot att tillsammans med Habilitekets ledning och medarbetare vidareutveckla verksamheten.

Habiliteket förblir en självständig verksamhet inom Humanakoncernen med en styrelse bestående av såväl gamla som nya ledamöter. Annika Strömberg, vd och rektor, fortsätter att driva Habiliteket med befintlig ledning och medarbetare. Pia Winnberg-Lindqvist, som ägt och drivit Habiliteket under 17 år, kommer att kvarstå i styrelsen. Även Ann-Marie Thörn, mångårig ordförande i Habiliteket, fortsätter i styrelsen.