Kontaktuppgifter

IR-kontakt

Ewelina Pettersson

Sundbyberg väljer Humana Omsorg för att driva Ekbacken hus H

2011-12-16 12:00

Humana Omsorg, en del av Humana koncernen, har idag fått tilldelningsbeslut att driva det särskilda boendet Ekbackens hus H i Sundbyberg från och med 1 april 2012. På Ekbackens hus H finns 89 lägenheter, 65 platser för personer med demenssjukdom, 11 korttidsplatser och 13 sjukhemsplatser.

- Det känns roligt och hedrande att ha fått förtroende att driva Ekbacken hus H och framförallt att vi vunnit tack vare vårt fokus på kvalitet och vår satsning på aktiviteter för de boende. Vår ambition är att erbjuda våra kunder högsta kvalitet i omsorgen och ge dem ökade möjligheter till att kunna påverka sin egen vardag, säger Johan Åsbrink, Vd för Humana Omsorg.

Humana Omsorg fick högsta poäng i utvärderingen och vann på kvalitet vid Sundbybergs stads upphandling. Ekbacken hus H drivs idag av Attendo. Humana kommer att inleda arbetet på Ekbacken hus H med att så snart som möjligt informera boende, närstående och personal.

- Vi vill ge alla möjlighet att träffa ledningen på Humana Omsorg och förklara hur övertagandet av Ekbacken hus H kommer att ske på ett tryggt och respektfullt sätt gentemot alla berörda.

För mer information kontakta:
Johan Åsbrink, vd Humana Omsorg AB
Tel: 0709-720078
E -post: johan.asbrink@humanaomsorg.se