Kontaktuppgifter

IR-kontakt

Ewelina Pettersson

Förtydligande dagens pressmeddelande

2016-05-04 12:30

Ladda ner PDF

Med referens till dagens pressmeddelande med titeln ”Humana expanderar in i Finland genom förvärv”, publicerat klockan 09:00 CET, vill bolaget förtydliga att den värdering som angavs, enterprise value uppgående till 32 miljoner EUR även motsvarar köpeskillingen på förvärvet.

För mer information, vänligen kontakta:
Cecilia Lannebo, IR-ansvarig, 072-220 82 77, cecilia.lannebo@humana.se

Informationen är sådan som Humana AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnas för offentliggörande klockan 12:30 den 4 maj 2016.

Humana är ett ledande nordiskt omsorgsföretag som erbjuder tjänster inom individ- och familjeomsorg, personlig assistans, äldreomsorg och bostäder med särskild service enligt LSS. Humana har 14 000 engagerade medarbetare i Sverige och Norge som utför omsorgstjänster till över 7 000 människor. Vi arbetar efter visionen ”Alla har rätt till ett bra liv”. 2015 uppgick rörelseintäkterna till 5 655 MSEK. Humana är börsnoterat på Nasdaq Stockholm sedan 2016 och har huvudkontor i Stockholm. Läs mer om Humana på humana.se eller humanagroup.se