Kontaktuppgifter

IR-kontakt

Ewelina Pettersson

Ny studie ger höga betyg till Humanas äldreboenden

2016-12-01 12:35

Höga betyg för trygghet, bemötande och att det är lätt att få kontakt med personalen vid behov är resultatet av insatser för att utveckla Humanas tio äldreboenden. Det visar en fördjupad analys av Socialstyrelsens öppna jämförelser som publiceras nyligen. På flera punkter har boendena fått bättre omdömen jämfört med förra året. Nu fortsätter utvecklingsarbetet.

Ladda ner PDF

–  På våra boenden har vi under lång tid arbetat systematiskt med att utveckla bemötandet och det ser vi har gett effekt på flera andra områden, exempelvis trygghet. När de boende känner sig trygga skapar det en trygghet hos personalen som lägger en bra grund för förbättra de områden där vi kan bli ännu bättre, säger Eva-Lotta Sandberg, affärsområdeschef äldreomsorg på Humana.

Baserat på Socialstyrelsens årliga undersökning öppna jämförelser, där enkäter skickas ut till alla äldre över 65 år med hemtjänst eller som bor i särskilt boende, gör Humana en sammanställning av hur de egna äldreboendena uppfattas. Noggranna analyser genomförs sedan av underlaget. Resultaten visar på förbättringar inom flera områden jämfört med förra året och nöjdheten på alla undersökta områden ligger över riksgenomsnittet.

När det gäller de områden som förbättrats sedan förra året syns att fler av de svarande uppger att personalen meddelar i förväg om tillfälliga förändringar och ger möjlighet att påverka vilka tider som hjälp ska ges. En positiv utveckling har skett vad gäller andelen som tycker att det är trivsamt i de gemensamma utrymmena. Personalens bemötande får liksom förra året mycket höga betyg.

– I våra personalgrupper för vi ständigt dialog kring förbättringsområden och återkopplar regelbundet till de boende. Det tror jag är en av anledningarna till att resultaten förbättrats på flera områden. Inför 2017 kommer vi att analysera de områden där vi kan bli ännu bättre med målet att förbättra nöjdheten ytterligare, säger Eva-Lotta Sandberg.

För mer information kontakta Humana:                                                                

Eva-Lotta Sandberg, affärsområdeschef äldreomsorg
Tel: 070-733 88 55
E-post: eva-lotta.sandberg@humana.se

Humana är ett ledande nordiskt omsorgsföretag som erbjuder tjänster inom individ- och familjeomsorg, personlig assistans, äldreomsorg och bostäder med särskild service enligt LSS. Humana har 16 000 engagerade medarbetare i Sverige, Norge och Finland som utför omsorgstjänster till över 8 000 människor. Vi arbetar efter visionen ”Alla har rätt till ett bra liv”. 2015 uppgick rörelseintäkterna till 5 655 MSEK. Humana är börsnoterat på Nasdaq Stockholm sedan 2016 och har huvudkontor i Stockholm. Läs mer om Humana på www.humana.se eller corporate.humana.se