Kontaktuppgifter

IR-kontakt

Ewelina Pettersson

Valberedning inför årsstämman 2017

2016-09-23 08:00

Ladda ner PDF

Humana AB:s årsstämma antog vid en extrastämma i februari 2016 en instruktion för utseende av valberedningen, som gäller tills dess att bolagsstämman beslutar annorlunda. Enligt denna instruktion ska bolaget ha en valberedning bestående av en representant vardera för de fyra till röstetalet största aktieägarna, baserat på uppgifter från Euroclear Sweden AB den sista bankdagen i augusti, samt styrelseordföranden (sammankallande).

Valberedningen har nu utsetts och utgörs av följande ledamöter:

  • Lloyd Perry, representant från Argan Capital (genom bolaget Air Syndication SCA) valberedningens ordförande
  • Sven-Erik Zachrisson, representant från Zirkona AB
  • Oskar Andersson, representant från Bodenholm
  • Mikael Moll, representant från Zeres Capital
  • Per Båtelson, Humanas styrelseordförande

Valberedningen ska inför årsstämman 2017 ta fram förslag till ordförande på stämman, antal styrelseledamöter, arvode till var och en av styrelseledamöterna, val av styrelse och styrelseordförande, arvode till revisor och val av revisor, samt, i den mån så anses erforderligt, förslag till ändringar i valberedningens instruktion.

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen inför årsstämman 2017 kan göra per post ställd till: Humana AB, Årsstämma att: Cecilia Lannebo, Warfvinges väg 39, 112 51 Stockholm eller via email: arsstamma@humana.se.

För att valberedningen ska kunna behandla inkomna förslag på ett konstruktivt sätt bör dessa vara valberedningen tillhanda senast den 15 januari 2017.

För mer information, vänligen kontakta:
Cecilia Lannebo, IR-ansvarig, 072-220 82 77, cecilia.lannebo@humana.se

Humana är ett ledande nordiskt omsorgsföretag som erbjuder tjänster inom individ- och familjeomsorg, personlig assistans, äldreomsorg och bostäder med särskild service enligt LSS. Humana har fler än 16 000 engagerade medarbetare i Sverige, Norge och Finland som utför omsorgstjänster till över 8 000 människor. Vi arbetar efter visionen ”Alla har rätt till ett bra liv”. 2015 uppgick rörelseintäkterna till 5 655 MSEK. Humana är börsnoterat på Nasdaq Stockholm sedan 2016 och har huvudkontor i Stockholm. Läs mer om Humana på humana.se eller humanagroup.se