Kontaktuppgifter

IR-kontakt

Ewelina Pettersson

Fortsatt renodling och konsolidering

2017-08-18 08:00

Ladda ner PDF

Andra kvartalet: april-juni 2017

 • Rörelseintäkterna uppgick till 1 678 MSEK (1 534) en ökning med 9% eller 144 MSEK.
 • Rörelseresultatet uppgick till 74 MSEK (56) inklusive 15 MSEK i reavinst från fastighetsförsäljning.
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till 48 MSEK (34).
 • Periodens resultat per stamaktie före och efter utspädning uppgick till 0,91 SEK (0,64).
 • Operativt kassaflöde uppgick till 45 MSEK (29).
 • Utdelning för verksamhetsåret 2016 beslutades vid årsstämman 2017 till 0,50 kronor per aktie, motsvarande cirka 27 MSEK.

Halvårsperioden: januari-juni 2017

 • Rörelseintäkterna uppgick till 3 326 MSEK (3 005), en ökning med 11% eller 321 MSEK.
 • Rörelseresultatet uppgick till 140 MSEK (98) inklusive 15 MSEK i reavinst från fastighetsförsäljning.
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till 89 MSEK (18).
 • Periodens resultat per stamaktie före och efter utspädning uppgick till 1,67 SEK (-0,08).
 • Operativt kassaflöde uppgick till 28 MSEK (58).

Händelser i andra kvartalet

 • För att fokusera och koncentrera verksamheten inom Äldreomsorg till äldreboenden i egen regi samt för att ytterligare stärka möjligheterna till fortsatt lönsam tillväxt, har Humana under kvartalet beslutat att avyttra sin hemtjänstverksamhet. Ett avtal om avyttring har tecknats med Attendo. Helårsintäkterna som avyttras uppgår till cirka 250 MSEK. Ett godkännande från Konkurrensverket erhölls den 20 juli 2017 och avyttringen beräknas ske under det tredje kvartalet 2017.
 • Humana har sålt 16 fastigheter i Sverige till Hemfosa Fastigheter. Köpeskillingen, som sker genom en så kallad sale-and-leaseback affär, uppgår till 135 MSEK och reavinsten uppgår till 15 MSEK.   

Händelser efter kvartalets slut

 • Humana har tecknat avtal om att etablera ett äldreboende i egen regi i Kungsängen. Boendet, som planeras att öppna under 2019, är Humanas femte äldreboende i egen regi med 72 lägenheter.
 • Humana har förvärvat Nordic Senior Services Oy i Finland. 

Telefonkonferens

En telefonkonferens hålls idag den 18 augusti klockan 09:00 (CET) då vd och koncernchef Rasmus Nerman och CFO Ulf Bonnevier presenterar rapporten och svarar på frågor. För deltagande, vänligen ring in på:

SE: +46 8 566 426 63
UK: +44 203 008 98 13
USA: +1 855 831 59 45

För mer information, vänligen kontakta:
Ulf Bonnevier, CFO, 070-164 73 17, ulf.bonnevier@humana.se
Cecilia Lannebo, IR-ansvarig, 072-220 82 77, cecilia.lannebo@humana.se

Humana är ett ledande nordiskt omsorgsföretag som erbjuder tjänster inom individ- och familjeomsorg, personlig assistans, äldreomsorg och bostäder med särskild service enligt LSS. Humana har cirka 16 000 engagerade medarbetare i Sverige, Norge och Finland som utför omsorgstjänster till över 9 000 människor. Vi arbetar efter visionen ”Alla har rätt till ett bra liv”. 2016 uppgick rörelseintäkterna till 6 362 MSEK. Humana är börsnoterat på Nasdaq Stockholm sedan 2016 och har huvudkontor i Stockholm. Läs mer om Humana på www.humana.se eller corporate.humana.se