Humanas årsredovisning för 2017 finns tillgänglig idag – med individen i fokus skapar vi värde

2018-04-04 08:00

Ladda ner PDF

I årsredovisningen beskriver vi hur Humana fortsätter sitt viktiga arbete för att tillhandahålla omsorg med individen i fokus. I år har vi vidareutvecklat kvalitets- och medarbetarområdet för att även visa hur Humana inverkar positivt på hela samhället, såväl socialt, miljömässigt som ekonomiskt. Vi beskriver även hur verksamheten gynnas av att vara en nordisk koncern där erfarenheter kan delas över gränserna. 

- I årsredovisningen visar vi på hur Humana, med individen i fokus, skapar omsorg som kombinerar hög kvalitet med god effektivitet. Humana bidrar på så vis både till att infria de förväntningar medborgarna har på omsorgen och till att skapa en hållbar välfärd. Det är bra för våra kunder, medarbetare, investerare och samhället i stort, säger Rasmus Nerman, Humanas vd.

Humanas årsredovisning för 2017 finns tillgänglig på svenska på företagets hemsida under följande länk www.humana.se/arsredovisning-2017. En traditionell PDF-fil biläggs även i detta pressmeddelande. Den engelska versionen publiceras på bolagets hemsida den 10 maj 2018.

Datum för finansiell information 2018: 
Delårsrapport januari-mars             16 maj, 2018
Årsstämma 2017                            16 maj, 2018
Delårsrapport januari-juni               17 augusti, 2018
Delårsrapport januari-september     16 november, 2018

För mer information, vänligen kontakta:
Cecilia Lannebo, IR-ansvarig, 072-220 82 77,
cecilia.lannebo@humana.se 

Humana är ett ledande nordiskt omsorgsföretag som erbjuder tjänster inom individ- och familjeomsorg, personlig assistans, äldreomsorg och bostäder med särskild service enligt LSS. Humana har cirka 15 000 engagerade medarbetare i Sverige, Norge och Finland som utför omsorgstjänster till över 7 000 människor. Vi arbetar efter visionen ”Alla har rätt till ett bra liv”. 2017 uppgick rörelseintäkterna till 6 557 MSEK. Humana är börsnoterat på Nasdaq Stockholm sedan 2016 och har huvudkontor i Stockholm.