Kontaktuppgifter

IR-kontakt

Ewelina Pettersson

Tydliga förbättringar inom Individ & Familj och stärkt kassaflöde

2018-02-21 08:00

Ladda ner PDF

Fjärde kvartalet: oktober-december 2017

 • Rörelseintäkterna uppgick till 1 616 MSEK (1 681) en minskning med 4% eller 65 MSEK. Huvuddelen av minskningen är hänförlig till avyttringen av hemtjänstverksamheten.
 • Rörelseresultatet uppgick till 66 MSEK (73).
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till 34 MSEK (34).
 • Periodens resultat per stamaktie före och efter utspädning uppgick till 0,63 SEK (0,65).
 • Operativt kassaflöde uppgick till 197 MSEK (-247).

Helår: januari-december 2017

 • Rörelseintäkterna uppgick till 6 557 MSEK (6 362), en ökning med 3% eller 195 MSEK.
 • Rörelseresultatet uppgick till 316 MSEK (329).
 • Årets resultat efter skatt uppgick till 194 MSEK (170).
 • Årets resultat per stamaktie före och efter utspädning uppgick till 3,64 SEK (2,87).
 • Operativt kassaflöde uppgick till 184 MSEK (-134).

Händelser i fjärde kvartalet

 • Humana förvärvade i oktober 2017 Ryhmäkoti Raide Oy i Finland. 

Händelser efter kvartalets slut

 • Styrelsens förslag till årsstämman 2018 är att en utdelning om 0,60 SEK per aktie lämnas för verksamhetsåret 2017. Övrigt resultat föreslås balanseras i ny räkning. 
 • Regeringen kvarstår vid sitt förslag om vinstbegränsningar i välfärden.  

Telefonkonferens

En telefonkonferens hålls idag den 21 februari klockan 09:00 (CET) då vd och koncernchef Rasmus Nerman och CFO Ulf Bonnevier presenterar rapporten och svarar på frågor. För deltagande, vänligen ring in på:

 • SE: +46 8 566 426 90 eller
 • UK: +44 203 008 98 10
 • US: +1 855 753 22 35

För mer information, vänligen kontakta:
Ulf Bonnevier, CFO, 070-164 73 17, ulf.bonnevier@humana.se 
Cecilia Lannebo, IR-ansvarig, 072-220 82 77, cecilia.lannebo@humana.se

Humana är ett ledande nordiskt omsorgsföretag som erbjuder tjänster inom individ- och familjeomsorg, personlig assistans, äldreomsorg och bostäder med särskild service enligt LSS. Humana har cirka 15 000 engagerade medarbetare i Sverige, Norge och Finland som utför omsorgstjänster till över 7 000 människor. Vi arbetar efter visionen ”Alla har rätt till ett bra liv”. 2017 uppgick rörelseintäkterna till 6 557 MSEK. Humana är börsnoterat på Nasdaq Stockholm sedan 2016 och har huvudkontor i Stockholm. Läs mer om Humana på www.humana.se eller corporate.humana.se