Kontaktuppgifter

IR-kontakt

Ewelina Pettersson

Humana startar kompetenshubb för socialtjänsten

2019-06-13 10:08

Personalbrist och en pressad vardag gör att många social­sekreterare upplever det som svårt att få tid till kompetensutveckling. Humana hoppas nu tillgängliggöra och förenkla för socialtjänsten genom att lansera Socialenkanalen – en kompetenshubb på Youtube för de som arbetar inom socialtjänsten och med sociala frågor, eller bara är intresserade av socialt arbete.

Ladda ner PDF

Barnbarometern 2018, en rikstäckande kommunundersökning som Humana och Rädda Barnen årligen tar fram, visar att det finns skillnader mellan hur kommunerna arbetar och hur väl de lyckas

Branschen efterfrågar ett större utbyte av erfarenheter och erfarenhetsutbyte kring metoder och aktuella frågor. Samtidigt upplever många social­sekreterare det som mycket svårt att få tid till kompetensutveckling. Med Socialenkanalen tror vi att vi på ett nytt sätt kan stötta en pressad yrkesgrupp, säger Caroline Almgren, projektledare, Humana Individ och familj.

Socialenkanalen är en ny kompetenshubb med ett innehåll som speglar arbetet och verkligheten för de som arbetar inom socialtjänsten. Genom att möta medarbetare inom socialtjänsten och andra experter som delar med sig av erfarenheter kring metoder och den senaste forskningen ska möjligheten för att ta del av kompetensstärkande material stärkas utan att upplevas som tidskrävande.

Socialenkanalens premiäravsnitt handlar om barnens rättigheter. I och med att barnkonventionen inkorporeras i svensk lag den första januari 2020 sätts ökat tryck på frågan.

Barns rätt till delaktighet i det stöd som ges är en ständigt aktuell fråga för landets kommuner. I ett reportage delar socialsekreterare från Härnösand och Maria Heimer, som forskar om barns rättigheter vid Uppsala universitet, med sig av sina erfarenheter. Ett annat reportage handlar om Örebros socialtjänsts metod för att förebygga radikalisering av unga, genom att tidigt stötta familjerna, säger Caroline Almgren.

Här hittar du första reportaget på socialenkanalen: https://tinyurl.se/Socialenkanalen

Om Socialenkanalen

Socialenkanalen är en kompetenshubb för de som arbetar inom socialtjänsten, eller är intresserad av socialt arbete. Här finns kunskap om metoder och den senaste forskningen. Kanalen ger möjlighet att på ett enkelt sätt möta andra yrkesverksamma som delar med sig av sina erfarenheter, och få perspektiv på aktuella frågor.

Humana är ett ledande nordiskt omsorgsföretag som erbjuder tjänster inom individ- och familjeomsorg, personlig assistans, äldreomsorg och bostäder med särskild service enligt LSS. Humana har cirka 16 000 engagerade medarbetare i Sverige, Norge, Finland och Danmark som utför omsorgstjänster till 9 000 människor. Vi arbetar efter visionen ”Alla har rätt till ett bra liv”. 2018 uppgick rörelseintäkterna till 6 725 MSEK. Humana är börsnoterat på Nasdaq Stockholm sedan 2016 och har huvudkontor i Stockholm. Läs mer om Humana på humana.se eller humanagroup.se