Kontaktuppgifter

IR-kontakt

Ewelina Pettersson

Valberedning inför Humanas årsstämma 2020 har konstituerats

2019-10-08 18:33

Valberedningens ledamöter inför Humanas årsstämma 2020 har nu utsetts.

Ladda ner PDF

I enlighet med bolagsstämmans instruktion för utseende av valberedningen, som gäller tills dess att bolagsstämman beslutar annorlunda, ska Humana AB ha en valberedning bestående av en representant vardera för de fyra till röstetalet största aktieägarna samt styrelseordföranden.

Baserat på ägarförhållandena per den 30 augusti 2019 samt med hänsyn till att Argan Capital, som per detta datum är tredje största aktieägare i Humana genom bolaget Air Syndication SCA, har avböjt att representeras i valberedningen, har följande personer utsetts till ledamöter i valberedningen inför årsstämman 2020: 

  • Fredrik Strömholm, representant från Impilo Care AB, valberedningens ordförande
  • Alexander Kopp, representant från Incentive AS
  • Mats Hellström, representant från Nordea Funds Ltd
  • Simone Hirschvogl, representant från SEB Investment Management AB
  • Sören Mellstig, Humanas styrelseordförande

Valberedningen ska inför årsstämman ta fram förslag till ordförande på stämman, antal styrelseledamöter, arvode till var och en av styrelseledamöterna, val av styrelse och styrelseordförande, arvode till revisor och val av revisor, samt, i den mån så anses erforderligt, förslag till ändringar i valberedningens instruktion.

Årsstämma i Humana AB kommer att hållas torsdagen den 7 maj 2020 i Stockholm.

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen inför årsstämman 2020 kan göra det via e-mail till arsstamma@humana.se eller per post till Humana AB, Årsstämma, Att: Anna Sönne, Warfvinges väg 39, 112 51 Stockholm. För att valberedningen ska kunna behandla inkomna förslag på ett konstruktivt sätt bör dessa vara valberedningen tillhanda senast den 15 januari 2020.

För mer information, vänligen kontakta:
Anna Sönne, chef investerarrelationer, 070-601 48 53, 
anna.sonne@humana.se 

Humana är ett ledande nordiskt omsorgsföretag som erbjuder tjänster inom individ- och familjeomsorg, personlig assistans, äldreomsorg och bostäder med särskild service enligt LSS. Humana har cirka 16 000 engagerade medarbetare i Sverige, Norge, Finland och Danmark som utför omsorgstjänster till 9 000 människor. Vi arbetar efter visionen ”Alla har rätt till ett bra liv”. 2018 uppgick rörelseintäkterna till 6 725 Mkr. Humana är börsnoterat på Nasdaq Stockholm och har huvudkontor i Stockholm. Läs mer om Humana på humana.se eller humanagroup.se