Kontaktuppgifter

IR-kontakt

Ewelina Pettersson

Valberedningens förslag rörande styrelse för Humana inför årsstämman 2019

2019-02-22 19:38

Humanas valberedning föreslår inför årsstämman 2019 att Magdalena Gerger och Fredrik Strömholm väljs som nya styrelseledamöter i Humana AB.

Ladda ner PDF

Valberedningen föreslår att styrelsen, för tiden till slutet av nästa årsstämma, oförändrat ska bestå av sju stämmovalda ledamöter utan suppleanter.

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Per Granath, Kirsi Komi, Monica Lingegård och Lloyd Perry samt nyval av Magdalena Gerger, Sören Mellstig och Fredrik Strömholm. Det har tidigare meddelats att Sören Mellstig föreslås väljas till styrelsens ordförande (pressmeddelande den 14 februari 2019).

Styrelseordförande Per Båtelson och styrelseledamöterna Helen Fasth Gillstedt och Ulrika Östlund har meddelat att de inte är tillgängliga för omval.

Magdalena Gerger är född 1964. Magdalena har en MBA och en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm, inklusive ekonomistudier vid McGill University Montreal i Kanada. Sedan 2009 är Magdalena vd och koncernchef för Systembolaget. Från 2005 till 2009 var Magdalena Senior Vice President på Arla Foods. Fram till 2005 hade Magdalena olika ledande positioner på Futoria AB, Nestle, ICI Paints, Proctor & Gamble och Diageo i Storbritannien. Magdalena är styrelseledamot i Investor, Ahlsell, Svensk Handel, Institutet för Näringslivsforskning, Rädda Barnen (lokalföreningen i Stockholm) och vice ordförande i Näringslivsrådet vid Kungl Ingenjörsvetenskapsakademien.

Fredrik Strömholm är född 1965. Fredrik har en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm, inklusive studier vid Ecole des Hautes Etudes Commerciales i Paris. Han har också studerat franska, ryska och öststatskunskap vid universiteten i Uppsala och Stockholm. Fredrik var en av grundarna till Impilo 2016 och är ordförande för dess investeringskommitté. Innan dess var Fredrik partner och grundare på Altor Equity Partners i 14 år, samt under tio år ansvarig för Corporate Finance i Norden hos Goldman Sachs International och investment manager på Nordic Capital. Fredrik är styrelseledamot i Ferrosan Medical Devices, NutraQ, Cavidi, Ortic 3D och styrelseordförande i Immedica och Natur & Kultur.

Humanas valberedning inför årsstämman 2019 utgörs av Lloyd Perry, utsedd av Argan Capital (genom bolaget Air Syndication SCA) och valberedningens ordförande, samt Alexander Kopp, utsedd av Incentive AS, Katarina Hammar, utsedd av Nordea Funds Ltd, Sven-Erik Zachrisson, utsedd av Zirkona AB och Per Båtelson, Humanas styrelseordförande.

Valberedningens övriga förslag inför årsstämman den 9 maj 2019 och motiverade yttrande beträffande den föreslagna styrelsen kommer att återfinnas på bolagets webbplats i samband med att kallelsen offentliggörs.

För mer information vänligen kontakta:
Lloyd Perry, valberedningens ordförande, +44 7971 876 310, lperry@argancapital.com
Anna Sönne, chef för Investor Relations, 070 601 48 53, anna.sonne@humana.se

Humana är ett ledande nordiskt omsorgsföretag som erbjuder tjänster inom individ- och familjeomsorg, personlig assistans, äldreomsorg och bostäder med särskild service enligt LSS. Humana har cirka 15 000 engagerade medarbetare i Sverige, Norge, Finland och Danmark som utför omsorgstjänster till över 8 000 människor. Vi arbetar efter visionen ”Alla har rätt till ett bra liv”. 2018 uppgick rörelseintäkterna till 6 725 MSEK. Humana är börsnoterat på Nasdaq Stockholm sedan 2016 och har huvudkontor i Stockholm. Läs mer om Humana på humana.se eller humanagroup.se