Kontaktuppgifter

IR-kontakt

Ewelina Pettersson

Valberedningens förslag rörande styrelse för Humana inför årsstämman 2020

2020-02-13 08:11

Humanas valberedning föreslår inför årsstämman 2020 att Karita Bekkemellem och Anders Nyberg väljs som nya styrelseledamöter i Humana AB.

Ladda ner PDF

Valberedningen föreslår att styrelsen, för tiden till slutet av nästa årsstämma, ska bestå av sju stämmovalda ledamöter utan suppleanter. 

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Magdalena Gerger, Kirsi Komi, Monica Lingegård, Sören Mellstig och Fredrik Strömholm, samt nyval av Karita Bekkemellem och Anders Nyberg till styrelseledamöter. Styrelseledamoten Per Granath har meddelat att han inte är tillgänglig för omval. Till styrelseordförande föreslås omval av Sören Mellstig. 

Karita Bekkemellem är född 1965. Hon har studerat vid Forsvarets Høgskole i Norge. Karita Bekkemellem är sedan 2010 administrerande direktör i LMI, branschföreningen för Norges läkemedelsindustri, samt tidigare jämställdhets- och barn- och familjeminister och stortingsrepresentant för Arbeiderpartiet i Norge.

Anders Nyberg är född 1956. Han har studerat ekonomi vid Stockholms universitet. Anders Nyberg är sedan 2010 vd för Apotek Hjärtat. Han är styrelseordförande för Min Doktor. Före 2010 var han bland annat vice vd i ICA och Axfood. 

Humanas valberedning inför årsstämman 2020 utgörs av Fredrik Strömholm, utsedd av Impilo Care AB (valberedningens ordförande), Alexander Kopp, utsedd av Incentive AS, Mats Hellström, utsedd av Nordea Funds Ltd, Simone Hirschvogl, utsedd av SEB Investment Management AB och Sören Mellstig, Humanas styrelseordförande.

Valberedningens övriga förslag inför årsstämman den 7 maj 2020 och motiverade yttrande beträffande den föreslagna styrelsen kommer att återfinnas på bolagets webbplats i samband med att kallelsen offentliggörs.

För mer information vänligen kontakta:
Fredrik Strömholm, valberedningens ordförande, 076 115 10 65, fredrik.stromholm@impilo.se
Anna Sönne, Chef investerarrelationer, 070 601 48 53, anna.sonne@humana.se

 

Humana är ett ledande nordiskt omsorgsföretag som erbjuder tjänster inom individ- och familjeomsorg, personlig assistans, äldreomsorg och bostäder med särskild service enligt LSS. Humana har cirka 16 000 engagerade medarbetare i Sverige, Norge, Finland och Danmark som utför omsorgstjänster till 9 000 människor. Vi arbetar efter visionen ”Alla har rätt till ett bra liv”. 2019 uppgick rörelseintäkterna till 7 467 Mkr. Humana är börsnoterat på Nasdaq Stockholm och har huvudkontor i Stockholm. Läs mer om Humana på humana.se eller humanagroup.se