Kontaktuppgifter

IR-kontakt

Ewelina Pettersson

Valberedning inför Humanas årsstämma 2022 har konstituerats

2021-10-01 16:19

Valberedningens ledamöter inför Humanas årsstämma 2022 har nu utsetts.

Ladda ner PDF

I enlighet med bolagsstämmans instruktion för utseende av valberedningen ska Humana AB ha en valberedning bestående av en representant vardera för de fyra till röstetalet största aktieägarna samt styrelseordföranden.

Baserat på ägarförhållandena per den 31 augusti 2021 har följande personer utsetts till ledamöter i valberedningen inför årsstämman 2022:

  • Fredrik Strömholm, representant från Impilo Care AB, valberedningens ordförande
  • Alexander Kopp, representant från Incentive AS
  • Mats Hellström, representant från Nordea Funds Ltd
  • Simone Hirschvogl, representant från SEB Investment Management AB
  • Sören Mellstig, Humanas styrelseordförande

Valberedningen ska inför årsstämman ta fram förslag till ordförande på stämman, antal styrelseledamöter, arvode till var och en av styrelseledamöterna, val av styrelse och styrelseordförande, arvode till revisor och val av revisor, samt, i den mån så anses erforderligt, förslag till ändringar i valberedningens instruktion.

Årsstämma i Humana AB kommer att hållas tisdagen den 10 maj 2022.

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen inför årsstämman 2022 kan göra det via e-mail till arsstamma@humana.se eller per post till Humana AB, Årsstämma, Att: Anna Sönne, Warfvinges väg 39, 112 51 Stockholm. För att valberedningen ska kunna behandla inkomna förslag på ett konstruktivt sätt bör dessa vara valberedningen tillhanda senast den 15 januari 2022.

För mer information, vänligen kontakta:

Anna Sönne, marknads- och kommunikationsdirektör,
070 601 48 53, anna.sonne@humana.se

Humana is a leading Nordic care company providing services within individual and family care, personal assistance, elderly care and special service housing in accordance with LSS. Humana has 16,000 employees in Sweden, Norway, Finland and Denmark providing care for 9,000 individuals and working to achieve the vision “Everyone is entitled to a good life”. In 2020, Humana’s operating revenue was SEK 7,797m. Humana is listed on Nasdaq Stockholm and the company’s headquarters are located in Stockholm. Read more about Humana on: https://www.humanagroup.com/