Valberedningens förslag rörande styrelse för Humana inför årsstämman 2021

2021-01-18 09:00

Humanas valberedning föreslår inför årsstämman 2021 att styrelsen, för tiden till slutet av nästa årsstämma, ska bestå av sex stämmovalda ledamöter utan suppleanter.

Ladda ner PDF

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Karita Bekkemellem, Kirsi Komi, Monica Lingegård, Sören Mellstig, Anders Nyberg och Fredrik Strömholm. Styrelseledamoten Magdalena Gerger har meddelat att hon inte är tillgänglig för omval. Till styrelseordförande föreslås omval av Sören Mellstig.

Humanas valberedning inför årsstämman 2021 utgörs av Fredrik Strömholm, utsedd av Impilo Care AB (valberedningens ordförande), Alexander Kopp, utsedd av Incentive AS, Mats Hellström, utsedd av Nordea Funds Ltd, Simone Hirschvogl, utsedd av SEB Investment Management AB och Sören Mellstig, Humanas styrelseordförande.

Valberedningens övriga förslag inför årsstämman den 11 maj 2021 och motiverade yttrande beträffande den föreslagna styrelsen kommer att återfinnas på bolagets webbplats www.humanagroup.se i samband med att kallelsen offentliggörs.

För mer information vänligen kontakta:

Fredrik Strömholm, ledamot och valberedningens ordförande, 076 115 10 65, fredrik.stromholm@impilo.se
Anna Sönne, chef investerarrelationer, 070 601 48 53, anna.sonne@humana.se 

Humana is a leading Nordic care company providing services within individual and family care, personal assistance, elderly care and special service housing in accordance with LSS. Humana has 15,000 employees in Sweden, Norway, Finland and Denmark providing care for 9,000 individuals and working to achieve the vision “Everyone is entitled to a good life”. In 2019, Humana’s operating revenue was SEK 7,467m. Humana is listed on Nasdaq Stockholm and the company’s headquarters are located in Stockholm. Read more about Humana on: http://humanagroup.com/