Kontaktuppgifter

IR-kontakt

Ewelina Pettersson

Humanas styrelseordförande Sören Mellstig avböjer omval vid årsstämman 2023

2022-11-01 14:57

Sören Mellstig, styrelsens ordförande i Humana AB, har meddelat valberedningen att han inte står till förfogande för omval vid årsstämman 2023.

Ladda ner PDF

Sören Mellstig valdes in i Humana AB:s styrelse 2019 och har sedan dess varit styrelsens ordförande. Valberedningen arbetar vidare enligt sin normala process inför årsstämman 2023 och kommer att presentera sitt förslag på styrelsesammansättning, inklusive ny ordförande, i god tid innan årsstämman.

För mer information, vänligen kontakta:

Ewelina Pettersson, ansvarig investerarrelationer
073 074 79 12, ewelina.pettersson@humana.se