Kontaktuppgifter

IR-kontakt

Ewelina Pettersson

Förvaltningsrätten i Stockholm bifaller Humana Assistans AB:s överklagande av IVO:s beslut att återkalla Humana Assistans tillstånd

2023-06-21 13:14

Förvaltningsrätten i Stockholm (“Förvaltningsrätten”) har idag den 21 juni 2023 meddelat bifall för Humana Assistans AB:s (Humana Assistans”) överklagande av IVO:s beslut att återkalla Humana Assistans tillstånd att bedriva verksamhet med bland annat personlig assistans. Förvaltningsrättens domslut innebär att IVO:s beslut inte ska verkställas. IVO har möjlighet att överklaga Förvaltningsrättens beslut till Kammarrätten senast den 12 juli. Det krävs prövningstillstånd för att Kammarrätten ska pröva IVO:s överklagande i sak.

Ladda ner PDF

Förvaltningsrätten har idag den 21 juni 2023 meddelat att de bifaller Humana Assistans överklagande av IVO:s beslut den 31 januari 2023 att återkalla Humana Assistans tillstånd att bedriva verksamhet.

Beslutet innebär att IVO:s beslut om att återkalla Humana Assistans tillstånd inte ska verkställas och att Humana Assistans kan driva verksamheten vidare.

Förvaltningsrätten har granskat alla avvikelser som IVO åberopat och kommit fram till att flera av de påtalade bristerna ligger långt tillbaka i tiden, inte är tillräckligt utredda och att det funnits rimliga förklaringar och tolkningar till flera av avvikelserna. Det är sammantaget inte klarlagt att bolaget och dess företrädare inte längre uppfyller kraven på lämplighet.

IVO har möjlighet att överklaga Förvaltningsrättens beslut till Kammarrätten senast den 12 juli, varpå kammarrätten först ska meddela prövningstillstånd innan sakfrågan kan behandlas.

-Vi är väldigt glada över att Förvaltningsrätten har lyssnat på oss och kunnat landa i slutsatsen att processen för IVO:s tillståndsprövning inte varit tillräckligt genomarbetad. Det är en lättnad för våra fantastiska medarbetare och alla våra kunder. Nu ska vi fortsätta med vårt systematiska kvalitetsarbete för att kunna erbjuda bästa möjliga omsorg för våra assistansberättigade, säger Johanna Rastad, vd och koncernchef på Humana.

IVO:s beslut att återkalla Humana Assistans verksamhetstillstånd den 31 januari 2023 har lett till negativa effekter i form av minskat antal assistanskunder samt ökade konsultkostnader. Kundminskningen uppgår hittills till cirka 16%. Ökade konsultkostnader uppgår hittills till cirka 30 Mkr.

IVO:s beslut och Förvaltningsrättens dom omfattar endast den verksamhet med bland annat personlig assistans som drivs av Humana Assistans, vars nettoomsättning och justerade rörelseresultat under första kvartalet 2023 uppgick till 806 Mkr respektive 23 Mkr, motsvarande cirka 33% av koncernens nettoomsättning och cirka 23% av koncernens rörelseresultat. Nettoomsättning och justerat rörelseresultat för affärsområdet personlig assistans som helhet inom Humana-koncernen under första kvartalet 2023 uppgick till 849 Mkr respektive 26 Mkr, motsvarande cirka 35% av koncernens nettoomsättning och cirka 26% av koncernens rörelseresultat.

För mer information, vänligen kontakta: 

Johanna Rastad
Verkställande direktör och koncernchef
070 748 20 44, johanna.rastad@humana.se

Ewelina Pettersson
Ansvarig investerarrelationer
073 074 79 12, ewelina.pettersson@humana.se

 

Denna information är sådan som Humana AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-06-21 13:14 CET.

Humana är ett ledande nordiskt omsorgsföretag som erbjuder tjänster inom individ- och familjeomsorg, personlig assistans, äldreomsorg och bostäder med särskild service enligt LSS. Humana har 20 000 engagerade medarbetare i Sverige, Norge, Finland och Danmark som utför omsorgstjänster till 10 000 människor. Vi arbetar efter visionen ”Alla har rätt till ett bra liv”. 2022 uppgick nettoomsättningen till 9 199 Mkr. Humana är börsnoterat på Nasdaq Stockholm och har huvudkontor i Stockholm. Läs mer om Humana på https://www.humanagroup.se/