Kontaktuppgifter

IR-kontakt

Ewelina Pettersson

Förvaltningsrätten kallar till muntlig förhandling den 25-26 maj 2023 i målet mellan Humana Assistans och IVO gällande tillstånd att bedriva verksamhet

2023-04-25 15:21

Humana Assistans AB (”Humana Assistans)” har idag, den 25 april 2023, kallats till muntlig förhandling i förvaltningsrätten i målet mellan Humana Assistans och Inspektionen för Vård och Omsorg (”IVO”) gällande IVO:s beslut att återkallelse Humana Assistans tillstånd att bedriva verksamhet med bland annat personlig assistans. Humana Assistans har i överklagandet av IVO:s beslut begärt att muntlig förhandling ska hållas i målet. Den muntliga förhandlingen kommer att hållas vid Förvaltningsrätten i Stockholm den 25-26 maj 2023. Humana har i dagsläget ingen mer information om domstolens handläggning av målet eller när dom kan förväntas meddelas.

Ladda ner PDF

Humana meddelade den 31 januari 2023 att IVO beslutat att återkalla Humana Assistans tillstånd att bedriva verksamhet. Den 2 februari 2023 meddelade Humana att Humana Assistans dels överklagat beslutet till Förvaltningsrätten i Stockholm, dels framställt en begäran om inhibition. Den 7 februari 2023 meddelade Humana att förvaltningsrätten beviljat inhibition.

Den 14 februari 2023 överklagade IVO förvaltningsrättens inhibitionsbeslut till Kammarrätten i Stockholm. Den 17 februari 2023 beslutade kammarrätten att inte meddela prövningstillstånd för IVO:s överklagande. Inhibitionsbeslutet från förvaltningsrätten står fast vilket innebär att Humana Assistans kan fortsätta att bedriva verksamhet under tiden som den rättsliga processen rörande IVO:s beslut fortgår i förvaltningsrätten.

Handläggningen av målet gällande tillstånd att bedriva verksamhet pågår i förvaltningsrätten. Humanas överklagan och yttrande i målet finns att läsa i sin helhet på bolagets webbplats https://www.humana.se/om-humana/indraget-tillstand-for-personlig-assistans/ I överklagandet av IVO:s beslut har Humana Assistans begärt att förvaltningsrätten ska hålla muntlig förhandling i målet. Domstolen har nu kallat parterna till muntlig förhandling vid Förvaltningsrätten i Stockholm den 25-26 maj 2023. Humana har i dagsläget ingen mer information om domstolens handläggning av målet eller när dom kan förväntas meddelas.

För mer information, vänligen kontakta: 

Ewelina Pettersson

Ansvarig investerarrelationer

073 074 79 12, ewelina.pettersson@humana.se 

Johanna Rastad
verkställande direktör och koncernchef
070 748 20 44, johanna.rastad@humana.se

Humana är ett ledande nordiskt omsorgsföretag som erbjuder tjänster inom individ- och familjeomsorg, personlig assistans, äldreomsorg och bostäder med särskild service enligt LSS. Humana har 20 000 engagerade medarbetare i Sverige, Norge, Finland och Danmark som utför omsorgstjänster till 10 000 människor. Vi arbetar efter visionen ”Alla har rätt till ett bra liv”. 2022 uppgick rörelseintäkterna till 9 241 Mkr. Humana är börsnoterat på Nasdaq Stockholm och har huvudkontor i Stockholm. Läs mer om Humana på https://www.humanagroup.se/