Kontaktuppgifter

IR-kontakt

Ewelina Pettersson

Humana står redo när regeringen vill främja sociala utfallskontrakt

2023-09-12 13:10

Regeringen avser stärka det nationella stödet till kommuner och regioner för att främja användandet av innovativa investeringsmodeller, såsom sociala utfallskontrakt. Humana arbetar sedan en tid med ett socialt utfallskontrakt, som syftar till färre och bättre placeringar av utsatta barn, och välkomnar kommuner till samarbete.

Ladda ner PDF

Regeringen skriver i ett pressmeddelande att syftet med satsningen är att stödja arbetet för att fler aktörer ska mötas och tillsammans ta sig an olika samhällsproblem med nya innovativa metoder. Förslaget innebär att 10 miljoner kronor avsätts per år under 2024-2026.

Humana har sedan en tid tillbaka offentliggjort sociala utfallsmått inom affärsområdet Individ och familj samt för Norge och arbetar med att ta fram sitt första sociala utfallskontrakt tillsammans med Utfallsfonden.

– De utmaningar den kommunala sektorn står inför löser man inte bara genom fler anställda och mer resurser. Regeringens satsning bekräftar att framtidens omsorg kräver nya innovativa metoder och att Humana är på rätt spår i arbetet med att mäta och följa upp de utfall vår omsorg ger, säger Johanna Rastad, vd och koncernchef på Humana.

Humana är engagerade i aktiv kunskapsdelning och har blivit ombedda att bidra med sin expertis. Denna begäran kommer inom ramen för en samverkanspilot som initierats av Socialstyrelsen, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) samt Rådet för Samverkan om Socialtjänstfrågor (RSS). Målet med denna pilot är att främja behovsanpassad kunskapsutveckling och stödja implementeringen av evidensbaserade behandlingsmetoder med hjälp av bästa tillgängliga kunskap. Huvudsyftet är att öka antalet barn som kan erbjudas vetenskapligt utvärderade insatser med dokumenterat positiva resultat när det gäller minskat avvikande beteende och brottslighet.

– Regeringens initiativ kommer kunna underlätta starten av sociala utfallskontrakt i Sverige. Vi vet att vi har en bra metod för att färre barn ska behöva placeras och för ett bättre utfall för barnet, om en placering ändå måste ske. Nu välkomnar vi kommuner att utnyttja både det nya kunskapsstödet och regeringens initiativ för att använda sociala utfallskontrakt, och ta chansen att förbättra livet för barn i en utsatt situation, säger Johanna Rastad.

För mer information;
Läs Regeringen pressmeddelande här.
Läs Humanas debattartikel om sociala utfall här.

Kontaktpersoner Humana:

Ewelina Pettersson, IR-ansvarig +46 73 074 79 12, ewelina.pettersson@humana.se

Rasmus Jonlund, presschef, +46 76 611 21 11, rasmus.jonlund@humana.se

Humana är ett ledande nordiskt omsorgsföretag som erbjuder tjänster inom individ- och familjeomsorg, personlig assistans, äldreomsorg och bostäder med särskild service enligt LSS. Humana har 20 000 engagerade medarbetare i Sverige, Norge, Finland och Danmark som utför omsorgstjänster till 10 000 människor. Vi arbetar efter visionen ”Alla har rätt till ett bra liv”. 2022 uppgick nettoomsättningen till 9 199 Mkr. Humana är börsnoterat på Nasdaq Stockholm och har huvudkontor i Stockholm. Läs mer om Humana på https://www.humanagroup.se/