Kontaktuppgifter

IR-kontakt

Ewelina Pettersson

IT-angrepp från tredje part

2023-03-07 14:53

Humana AB (”Humana”) har via interna säkerhetssystem upptäckt ett olaga dataintrång av en tredje part i företagets fil-arkiv.

Ladda ner PDF

En utredning bekräftar så långt att en begränsad mängd av Humanas egendom har blivit stulen under intrånget. Informationen inkluderar personuppgifter. Utredning av omfattningen för datastölden pågår.

Baserat på tillgänglig information, kan Humana konstatera att det inte finns risk för större störningar i driften av verksamheten.

Så snart dataintrånget upptäcktes vidtog Humana omedelbart åtgärder för att förhindra vidare extern åtkomst till dess data samtidigt som bolaget anmälde incidenten till polismyndigheten och integritetsskyddsmyndigheten (IMY).

Humana utreder omfattningen av dataintrånget såväl internt som i samarbete med tredjepartsspecialister.

För mer information, vänligen kontakta: 

Ewelina Pettersson, Ansvarig investerarrelationer, 073 074 79 12, ewelina.pettersson@humana.se 

Patrik Silverudd, presschef, 0766 112 111 patrik.silverudd@humana.se


Denna information är sådan som Humana AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-03-07 14:53 CET.

Humana is a leading Nordic care company providing services within individual and family care, personal assistance, elderly care and special service housing in accordance with LSS. Humana has 20,000 employees in Sweden, Norway, Finland and Denmark providing care for 10,000 individuals and working to achieve the vision “Everyone is entitled to a good life”. In 2022, Humana’s operating revenue was SEK 9,241m. Humana is listed on Nasdaq Stockholm and the company’s headquarters are located in Stockholm. Read more about Humana on: https://www.humanagroup.com/