Kontaktuppgifter

IR-kontakt

Ewelina Pettersson

IT-angrepp från tredje part

2023-03-07 14:53

Humana AB (”Humana”) har via interna säkerhetssystem upptäckt ett olaga dataintrång av en tredje part i företagets fil-arkiv.

Ladda ner PDF

En utredning bekräftar så långt att en begränsad mängd av Humanas egendom har blivit stulen under intrånget. Informationen inkluderar personuppgifter. Utredning av omfattningen för datastölden pågår.

Baserat på tillgänglig information, kan Humana konstatera att det inte finns risk för större störningar i driften av verksamheten.

Så snart dataintrånget upptäcktes vidtog Humana omedelbart åtgärder för att förhindra vidare extern åtkomst till dess data samtidigt som bolaget anmälde incidenten till polismyndigheten och integritetsskyddsmyndigheten (IMY).

Humana utreder omfattningen av dataintrånget såväl internt som i samarbete med tredjepartsspecialister.

För mer information, vänligen kontakta: 

Ewelina Pettersson, Ansvarig investerarrelationer, 073 074 79 12, ewelina.pettersson@humana.se 

Patrik Silverudd, presschef, 0766 112 111 patrik.silverudd@humana.se


Denna information är sådan som Humana AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-03-07 14:53 CET.

Humana är ett ledande nordiskt omsorgsföretag som erbjuder tjänster inom individ- och familjeomsorg, personlig assistans, äldreomsorg och bostäder med särskild service enligt LSS. Humana har 20 000 engagerade medarbetare i Sverige, Norge, Finland och Danmark som utför omsorgstjänster till 10 000 människor. Vi arbetar efter visionen ”Alla har rätt till ett bra liv”. 2022 uppgick rörelseintäkterna till 9 241 Mkr. Humana är börsnoterat på Nasdaq Stockholm och har huvudkontor i Stockholm. Läs mer om Humana på https://www.humanagroup.se/