Kontaktuppgifter

IR-kontakt

Ewelina Pettersson

IVO överklagar inte Förvaltningsrättens beslut - upphävande av IVO:s beslut står fast

2023-07-06 15:07

Inspektionen för Vård och Omsorg (”IVO”) har idag meddelat att de beslutat att inte överklaga Förvaltningsrätten i Stockholms (”Förvaltningsrätten”) beslut om upphävande av IVO:s beslut att återkalla Humana Assistans AB:s (”Humana Assistans”) tillstånd. Detta innebär att förvaltningsrättens beslut står fast och att Humana Assistans kan fortsätta att bedriva verksamhet.

Ladda ner PDF

Humana AB (”Humana”) meddelade den 31 januari 2023 att IVO beslutat att återkalla Humana Assistans tillstånd att bedriva verksamhet. Den 21 juni 2023 meddelade Humana att förvaltningsrätten bifallit Humana Assistans överklagande, och därmed upphävt IVO:s beslut. Beslutet står fast efter att IVO beslutat att inte överklaga förvaltningsrättens beslut.  

-Förvaltningsrätten var väldigt tydliga i sitt beslut, men idag är vi glada över att kunna lägga tillståndsfrågan helt och hållet bakom oss. Assistansreformen är tryggare idag än igår, men vi kommer att fortsätta kämpa för dess utveckling och ökad tydlighet, gärna tillsammans med myndigheterna, säger Johanna Rastad, vd och koncernchef på Humana.  

-Vi tar till oss av den kritik som har framkommit och kommer fortsätta att arbeta systematiskt med vårt kvalitetsarbete. Vi ser fram mot att fortsätta dialogen med både IVO och Försäkringskassan, tillägger Johanna Rastad.

För mer information, vänligen kontakta:   

Ewelina Pettersson
Ansvarig Investerarrelationer
073 074 79 12, ewelina.pettersson@humana.se

Johanna Rastad 
Verkställande direktör och koncernchef 
070 748 20 44, johanna.rastad@humana.se

Humana is a leading Nordic care company providing services within individual and family care, personal assistance, elderly care and special service housing in accordance with LSS. Humana has 20,000 employees in Sweden, Norway, Finland and Denmark providing care for 10,000 individuals and working to achieve the vision “Everyone is entitled to a good life”. In 2022, Humana’s net revenue was SEK 9,199m. Humana is listed on Nasdaq Stockholm and the company’s headquarters are located in Stockholm. Read more about Humana on: https://www.humanagroup.com/