Kontaktuppgifter

IR-kontakt

Ewelina Pettersson

Valberedning inför Humanas årsstämma 2024 har konstituerats

2023-09-27 16:00

Valberedningens ledamöter inför Humanas årsstämma 2024 har nu utsetts.

Ladda ner PDF

I enlighet med bolagsstämmans instruktion för sammansättning av valberedningen ska Humana AB ha en valberedning bestående av en representant vardera för de fyra till röstetalet största aktieägarna samt styrelseordföranden.

Baserat på ägarförhållandena per den 31 augusti 2023 har följande personer utsetts till ledamöter i valberedningen inför årsstämman 2024:

  • Fredrik Strömholm, representant från Impilo Care AB, valberedningens ordförande
  • Alexander Kopp, representant från Incentive AS
  • Anette Andersson, representant från SEB Investment Management AB
  • Richard Torgerson, representant för Nordea Funds
  • Anders Nyberg, Humanas styrelseordförande

Valberedningen ska inför årsstämman ta fram förslag till ordförande på stämman, antal styrelseledamöter, arvode till var och en av styrelseledamöterna, val av styrelse och styrelseordförande, arvode till revisor och val av revisor, samt, i den mån så anses erforderligt, förslag till ändringar i valberedningens instruktion.

Årsstämma i Humana AB kommer att hållas tisdagen den 7 maj 2024.

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen inför årsstämman 2024 kan göra det via e-mail till: arsstamma@humana.se 
Eller per post till: Humana AB, Årsstämma, Att: Ewelina Pettersson, Warfvinges väg 39, 112 51 Stockholm. För att valberedningen ska kunna behandla inkomna förslag på ett konstruktivt sätt bör dessa vara valberedningen tillhanda senast den 11 januari 2024.

För mer information, vänligen kontakta:

Ewelina Petterssonansvarig investerarrelationer
073-074 79 12, ewelina.pettersson@humana.se

Humana is a leading Nordic care company providing services within individual and family care, personal assistance, elderly care and special service housing in accordance with LSS. Humana has 20,000 employees in Sweden, Norway, Finland and Denmark providing care for 10,000 individuals and working to achieve the vision “Everyone is entitled to a good life”. In 2022, Humana’s net revenue was SEK 9,199m. Humana is listed on Nasdaq Stockholm and the company’s headquarters are located in Stockholm. Read more about Humana on: https://www.humanagroup.com/