Kontaktuppgifter

IR-kontakt

Ewelina Pettersson

Humana meddelar förändringar i koncernledningen

2024-01-15 15:30

Som ett led i att förbättra samarbetet mellan affärsområdena och öka koncernens organisatoriska effektivitet avser Humana att slå samman affärsområde Äldreomsorg och affärsområde Individ och familj till en organisation. Titti Lilja, affärsområdeschef för Individ och familj kommer att leda det sammanslagna affärsområdet. Anders Broberg lämnar därmed sin roll som affärsområdeschef för Äldreomsorgen samt koncernledningen, men fortsätter att arbeta i det sammanslagna affärsområdet.

Ladda ner PDF

-Jag vill tacka Anders för hans insatser som affärsområdeschef på Humana, han har varit en värdefull medlem i koncernledningen. Anders kommer att fortsätta att driva prioriterade projekt på Humana, och jag ser fram emot att fortsätta vårt samarbete, säger Johanna Rastad, vd och koncernchef på Humana.

Den löpande driften av verksamheten fortsätter som vanligt. De olika omsorgstjänsterna kommer även fortsättningsvis att synliggöras i den finansiella rapporteringen.

Humana avser att genomföra förändringen den 1 mars 2024.

För mer information, vänligen kontakta:  

Ewelina Pettersson, Ansvarig investerarrelationer, 073 074 79 12, ewelina.pettersson@humana.se   

Humana är ett ledande nordiskt omsorgsföretag som erbjuder tjänster inom individ- och familjeomsorg, personlig assistans, äldreomsorg och bostäder med särskild service enligt LSS. Humana har 20 000 engagerade medarbetare i Sverige, Norge, Finland och Danmark som utför omsorgstjänster till 10 000 människor. Vi arbetar efter visionen ”Alla har rätt till ett bra liv”. 2022 uppgick nettoomsättningen till 9 199 Mkr. Humana är börsnoterat på Nasdaq Stockholm och har huvudkontor i Stockholm. Läs mer om Humana på https://www.humanagroup.se/