Kontaktuppgifter

IR-kontakt

Ewelina Pettersson

Humana publicerar års- och hållbarhetsredovisning för 2023

2024-04-03 09:00

Humana publicerar i dag sin års- och hållbarhetsredovisning för 2023.

Ladda ner pressmeddelandet

ESEF

Ladda ner PDF

Humanas års- och hållbarhetsredovisning för 2023, inklusive den legala årsredovisningen, den lagstadgade hållbarhetsrapporten samt hållbarhetsredovisning enligt GRI Standards, finns tillgänglig på www.humanagroup.se. Års- och hållbarhetsredovisningen för 2023 bifogas även till detta pressmeddelande.

I års- och hållbarhetsredovisningen för 2023 sammanfattar Humana året finansiellt, vi visar också hur Humana bidrar till ett hållbart samhälle.

"2023 var ett på många sätt dramatiskt år, i vår omvärld och hemma i Norden. Vi har hanterat egna utmaningar och samtidigt stärkt vår position som ansvarstagande samhällsaktör. Vi fortsätter resan mot en ny och högre standard för nordisk omsorg – vi vill vara en partner för en positiv framtid.", säger Johanna Rastad, Humanas vd och koncernchef.

För mer information, vänligen kontakta:

Ewelina Pettersson, Ansvarig investerarrelationer 073 074 79 12, ewelina.pettersson@humana.se

Maria Jansson, Hållbarhetsansvarig 073 066 04 10, maria.jansson@humana.se


Informationen är sådan som Humana AB är skyldigt att offentliggöra enligt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2024-04-03 09:00 CET.

Humana är ett ledande nordiskt omsorgsföretag som erbjuder tjänster inom individ- och familjeomsorg, personlig assistans, äldreomsorg och bostäder med särskild service enligt LSS. Humana har 22 000 engagerade medarbetare i Sverige, Norge, Finland och Danmark som utför omsorgstjänster till 10 000 människor. Vi arbetar efter visionen ”Alla har rätt till ett bra liv”. 2023 uppgick nettoomsättningen till 9 638 Mkr. Humana är börsnoterat på Nasdaq Stockholm och har huvudkontor i Stockholm. Läs mer om Humana på https://www.humanagroup.se/