Kontaktuppgifter

IR-kontakt

Ewelina Pettersson

Valberedningens förslag rörande styrelse för Humana inför årsstämman 2024

2024-02-02 15:44

Valberedningen föreslår att styrelsen, för tiden till slutet av nästa årsstämma, ska bestå av sju stämmovalda ledamöter utan suppleanter.

Ladda ner PDF

Humanas valberedning inför årsstämman 2024 utgörs av Fredrik Strömholm, representant för Impilo Care AB (valberedningens ordförande), Alexander Kopp, representant för Incentive AS, Richard Torgerson, representant för Nordea Fonder, Anette Andersson, representant för SEB Investment Management AB och Anders Nyberg, Humanas styrelseordförande.

Valberedningen har arbetat sedan hösten 2023 för att utvärdera styrelsens arbete och sammansättning.

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Grethe Aasved, Carolina Oscarius Dahl, Monica Lingegård, Leena Munter, Anders Nyberg, Ralph Riber och Fredrik Strömholm. Valberedningen föreslår att Anders Nyberg väljs till styrelsens ordförande.

”Under 2023 rekryterades flera starka nya ledamöter till Humanas styrelse, och vi ser ett stort värde att ha kontinuitet i styrelsen för att stötta Humanas fortsatta utveckling inom flera områden, inte minst vad avser kvalitet och goda behandlingsresultat i den omsorg som Humana bedriver”, säger Fredrik Strömholm, ordförande i Valberedningen.

Valberedningens övriga förslag inför årsstämman den 7 maj 2024 och motiverade yttrande beträffande den föreslagna styrelsen kommer att återfinnas på bolagets webbplats www.humanagroup.se i samband med att kallelsen offentliggörs.

För mer information vänligen kontakta:

Fredrik Strömholm, ledamot och valberedningens ordförande, 076-115 1065, fredrik.stromholm@impilo.se

Ewelina Pettersson, chef för Investor Relations, 073-074 79 12, ewelina.pettersson@humana.se

Humana är ett ledande nordiskt omsorgsföretag som erbjuder tjänster inom individ- och familjeomsorg, personlig assistans, äldreomsorg och bostäder med särskild service enligt LSS. Humana har 20 000 engagerade medarbetare i Sverige, Norge, Finland och Danmark som utför omsorgstjänster till 10 000 människor. Vi arbetar efter visionen ”Alla har rätt till ett bra liv”. 2022 uppgick nettoomsättningen till 9 199 Mkr. Humana är börsnoterat på Nasdaq Stockholm och har huvudkontor i Stockholm. Läs mer om Humana på https://www.humanagroup.se/