Kontaktuppgifter

IR-kontakt

Ewelina Pettersson

Vd och koncernchef Johanna Rastad lämnar Humana

2024-01-19 07:54

Humanas vd och koncernchef Johanna Rastad har meddelat styrelsen att hon beslutat att lämna bolaget för att gå vidare i en roll utanför Humana. Styrelsen inleder omedelbart processen för att rekrytera en efterträdare.

Ladda ner PDF

Efter sex år på Humana varav två år som vd och koncernchef lämnar Johanna Rastad på egen begäran bolaget. Johanna Rastad har en uppsägningstid om sex månader och kommer att arbeta kvar på Humana under tiden.

- Det är naturligtvis väldigt tråkigt att Johanna lämnar oss, men jag vill personligen och å styrelsens vägnar tacka henne för en fantastisk insats under hennes tid som vd och koncernchef, inte minst gällande hanteringen av processen efter IVO:s felaktiga beslut kring personlig assistans för ett år sedan, och lyckönska henne i hennes vidare utmaning utanför bolaget. Hon har en stor drivkraft och är en inspirerande ledare som har haft stor betydelse för att driva välfärden och Humana framåt, säger Anders Nyberg, styrelseordförande på Humana.  

- Det har varit ett svårt beslut att ta, jag har dock fått ett erbjudande som jag inte kan tacka nej till. Jag är mycket stolt över Humana, det engagemang, den kämparanda och den kompetens som finns och känner stor tacksamhet över att ha fått leda Humana under min tid som vd. Humana kommer alltid att ha en varm plats i mitt hjärta och jag är övertygad om att bolaget är väl rustat att ta tillvara de möjligheter som finns och fortsätta öka livskvaliteten för alla omsorgstagare, säger Johanna Rastad.

I enlighet med tidigare kommunikation presenterar Humana sin rapport för fjärde kvartalet och helåret 2023 den 8 februari 2024.

För mer information, vänligen kontakta:

Anders Nyberg, styrelseordförande, 070 527 37 47, anders.nyberg10@outlook.com

Ewelina Pettersson, ansvarig investerarrelationer, 073 074 7912, ewelina.pettersson@humana.se


Denna information är sådan som Humana AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2024-01-19 07:54 CET.

Humana är ett ledande nordiskt omsorgsföretag som erbjuder tjänster inom individ- och familjeomsorg, personlig assistans, äldreomsorg och bostäder med särskild service enligt LSS. Humana har 20 000 engagerade medarbetare i Sverige, Norge, Finland och Danmark som utför omsorgstjänster till 10 000 människor. Vi arbetar efter visionen ”Alla har rätt till ett bra liv”. 2022 uppgick nettoomsättningen till 9 199 Mkr. Humana är börsnoterat på Nasdaq Stockholm och har huvudkontor i Stockholm. Läs mer om Humana på https://www.humanagroup.se/