Kontaktuppgifter

IR-kontakt

Ewelina Pettersson

Delårsrapport Q1 2024

2024-04-25 08:00

Ladda ner rapport

a15cced50e74ae6e

Presentation av delårsrapport Q1 2024

Webcast presentation

Diversifiering skapar långsiktigt lönsam tillväxt

Första kvartalet, januari-mars, 2024

 • Nettoomsättningen uppgick till 2 407 Mkr (2 435), en minskning med 1 procent.
 • Organisk tillväxt uppgick till -1,0 procent (5,5)
 • Rörelseresultatet uppgick till 87 Mkr (117), en minskning med 26 procent.
 • Justerat rörelseresultat uppgick till 100 Mkr (100).
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till 21 Mkr (50).
 • Periodens resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,44 kronor (1,04).
 • Periodens kassaflöde uppgick till -59 Mkr (-103). Operativt kassaflöde uppgick till 110 Mkr (68).

Highlights

 • Organisk tillväxt exklusive personlig assistans uppgick i kvartalet till 7,1 procent (11,3).
 • Justerat rörelseresultat exklusive personlig assistans ökade med 15 procent.
 • Omorganisation i Sverige som ett led i ökad effektivitet.
 • Ingick avtal i april för att förvärva Team Olivia Norge AS.

 

Väsentliga händelser i det första kvartalet 2024

 • Den 15 januari 2024, meddelade Humana att affärsområdena Äldreomsorg och Individ och familj slås samman till en organisation från och med 1 mars 2024. Den sammansslagna organisationen kommer att ledas av Titti Lilja. Anders Broberg, tidigare affärsområdesschef för Äldreomsorg lämnar därmed sin roll i koncernledningen.
 • Den 19 januari 2024, meddelade Humanas vd och koncernchef sin avgång. Rekryteringsprocess pågår.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

 • Den 4 april 2024, meddelade Humana etablering av Sverigeorganisationen med effekt från 1 maj 2024. Den svenska organissationen kommer att ledas av vd och koncernchef, Johanna Rastad. Titti Lilja, affärsområdeschef för Individ och familj och äldreomsorg, kommer att lämna koncernledningen.
 • Den 8 april 2024, ingick Humana avtal om att förvärva Team Olivia Norge AS. Helårsintäkterna uppgår till cirka 913 Mkr med ett rapporterat rörelseresultat om 47 Mkr. Bolaget har cirka 2 000 heltidsanställda (FTE). Köpeskillingen uppgår till 341 Mkr. Förvärvet förväntas generera både direkta kostnadssynergier och möjligheter till operationella förbättringar som tillsammans bedöms uppgå till 21 miljoner svenska kronor med full effekt från 2025. Transaktionen är föremål för godkännande av norska konkurrensmyndigheten och beräknas slutföras under andra kvartalet 2024.

 

vd och koncernchef Johanna Rastad kommenterar

 

” Än en gång visar Humana styrkan i sin diversifierade portfölj med ett justerat rörelseresultat i linje med föregående år. Vi bygger nu vidare på portföljen med ett strategiskt förvärv i Norge och anpassningar av den svenska organisationen för ökad stabilitet, effektivitet och förbättrat samarbete.”

Läs hela kommentaren i rapporten.

 

Telefonkonferens

 

En webbsänd telefonkonferens hålls den 25 april 2024 kl 09:00 CET. Vd och koncernchef Johanna Rastad och CFO Fredrik Larsson presenterar rapporten och svarar på frågor. Om du önskar delta via webcasten, följ följande länk.

Om du önskar delta via telefonkonferens registrerar du dig via länken nedan. Efter registreringen får du telefonnummer och ett konferens-ID för att logga in till konferensen. Via telefonkonferensen finns möjlighet att ställa muntliga frågor.

Registrering telekonferens

För mer information, vänligen kontakta:

Fredrik Larsson
CFO
070 994 20 64, fredrik.larsson@humana.se

Ewelina Pettersson 
Ansvarig investerarrelationer 
073 074 79 12, ewelina.pettersson@humana.se

 


Denna information är sådan som Humana AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2024-04-25 08:00 CET.

Humana är ett ledande nordiskt omsorgsföretag som erbjuder tjänster inom individ- och familjeomsorg, personlig assistans, äldreomsorg och bostäder med särskild service enligt LSS. Humana har 22 000 engagerade medarbetare i Sverige, Norge, Finland och Danmark som utför omsorgstjänster till 10 000 människor. Vi arbetar efter visionen ”Alla har rätt till ett bra liv”. 2023 uppgick nettoomsättningen till 9 638 Mkr. Humana är börsnoterat på Nasdaq Stockholm och har huvudkontor i Stockholm. Läs mer om Humana på https://www.humanagroup.se/