Kontaktuppgifter

IR-kontakt

Ewelina Pettersson

Förändring av antalet aktier och röster i Humana AB

2022-05-31 08:00

Ladda ner PDF

I enlighet med tidigare kommunikation beslutade årsstämman, den 10 maj 2022, om en minskning av aktiekapitalet genom indragning av 5 314 006 egna aktier som återköpts genom tidigare återköpsbemyndiganden, samt om ökning av aktiekapitalet genom fondemission.

Efter indragningen uppgår det totala antalet aktier och röster, per den 31 maj 2022, i Humana AB till 47 826 058

För mer information, vänligen kontakta:

Noora Jayasekara, CFO, 070 318 92 97, noora.jayasekara@humana.se

Ewelina Pettersson, Ansvarig investerarrelationer, 073 074 79 12, ewelina.pettersson@humana.se 


Informationen är sådan som Humana AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument (1991:980). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-05-31 08:00 CET.

Humana är ett ledande nordiskt omsorgsföretag som erbjuder tjänster inom individ- och familjeomsorg, personlig assistans, äldreomsorg och bostäder med särskild service enligt LSS. Humana har 18 000 engagerade medarbetare i Sverige, Norge, Finland och Danmark som utför omsorgstjänster till 9 000 människor. Vi arbetar efter visionen ”Alla har rätt till ett bra liv”. 2021 uppgick rörelseintäkterna till 8 188 Mkr. Humana är börsnoterat på Nasdaq Stockholm och har huvudkontor i Stockholm. Läs mer om Humana på https://www.humanagroup.se/