Kontaktuppgifter

IR-kontakt

Ewelina Pettersson

Förändring av antalet aktier och röster i Humana AB

2022-05-31 08:00

Ladda ner PDF

I enlighet med tidigare kommunikation beslutade årsstämman, den 10 maj 2022, om en minskning av aktiekapitalet genom indragning av 5 314 006 egna aktier som återköpts genom tidigare återköpsbemyndiganden, samt om ökning av aktiekapitalet genom fondemission.

Efter indragningen uppgår det totala antalet aktier och röster, per den 31 maj 2022, i Humana AB till 47 826 058

För mer information, vänligen kontakta:

Noora Jayasekara, CFO, 070 318 92 97, noora.jayasekara@humana.se

Ewelina Pettersson, Ansvarig investerarrelationer, 073 074 79 12, ewelina.pettersson@humana.se 


Informationen är sådan som Humana AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument (1991:980). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-05-31 08:00 CET.

Humana is a leading Nordic care company providing services within individual and family care, personal assistance, elderly care and special service housing in accordance with LSS. Humana has 18,000 employees in Sweden, Norway, Finland and Denmark providing care for 9,000 individuals and working to achieve the vision “Everyone is entitled to a good life”. In 2021, Humana’s operating revenue was SEK 8,188m. Humana is listed on Nasdaq Stockholm and the company’s headquarters are located in Stockholm. Read more about Humana on: https://www.humanagroup.com/