Kontaktuppgifter

IR-kontakt

Ewelina Pettersson

Humana vässar kvalitetsarbetet – för att stärka verksamheterna och förebygga allvarliga händelser

2022-02-03 09:02

Humana introducerar ett nytt och förbättrat kvalitetsindex (Humana Quality Index) för koncernen. Med fler relevanta mätområden än tidigare täcker vi in ytterligare viktiga aspekter av hur vi bedriver vår omsorg. Allt för att stärka Humanas verksamheter, förebygga allvarliga händelser och ge ett mervärde till våra uppdragsgivare. 

Ladda ner PDF

– Som en av de största omsorgsaktörerna i Norden har vi en skyldighet att bidra till att standarden inom omsorgen ökar. För att uppnå detta krävs det att vi vässar vårt kvalitetsarbete ytterligare och därför satsar vi mer på forskning, analys och uppföljning. Det nya kvalitetsindexet är en viktig del i vårt utvecklingsarbete, säger Johanna Rastad, vd och koncernchef för Humana.

– Att mäta ger i sig inte förbättring, men det är en absolut förutsättning för att veta var förbättringar behövs. Med ett nytt Humana Quality index tar vi ett stort kliv i rätt riktning. Det nya indexet gör det möjligt att komma närmare resultatet för den enskilde och så småningom kan vi få fram fler resultatmått, vilket är ett viktigt syfte med denna förändring, säger Humanas kvalitetsdirektör Eva Nilsson Bågenholm.

Humana har sedan 2017 mätt och redovisat kvalitet enligt en egen kvalitetsmodell och ett eget kvalitetsindex; Humana Quality Index, HQI. Introduktionen av HQI har varit av stort värde för Humana eftersom det gett möjlighet att följa upp omsorgstjänsternas kvalitet. För att ytterligare vässa kvalitetsuppföljningen och förbättra insatsen för den enskilde har Humanas kvalitetsorganisation det senaste året utvecklat uppföljningen och tagit fram ett nytt HQI som omfattar fler och bättre indikatorer. 

Det nya HQI består av tolv indikatorer (jämfört med sju tidigare) och täcker därmed in fler aspekter. Alla indikatorerna reflekterar relevanta och kritiska delar i kvalitetsarbetet och tillsammans ger de en bra bild av kvaliteten i verksamheterna. Det nya indexet introduceras första kvartalet 2022. 

Här kan du läsa mer om Humanas kvalitetsarbete och det nya kvalitetsindexet (HQI): 
https://www.humanagroup.se/kvalitet/humana-quality-model  

För mer information kontakta:
Patrik Silverudd, presschef Humana 

patrik.silverudd@humana.se
0766-112 111 

Det här mäter Humanas kvalitetsindex HQI: 

Vad vi vill uppnå (syfte)  Vad vi mäter   
1. Nöjda kunder och klienter    Nöjd kundindex  
2. Rätt stöd, vård eller insats till kunder och klienter  Andel uppföljda individuella planer 
3. En säker tjänst levererad  Antal kritiska avvikelser som rapporteras till myndighet   
4. Leverans i enlighet med lagstiftning    Andel av myndighetsinspektioner som ger allvarliga anmärkningar  
5. Säkerställa systematiskt lärande   Andel avvikelser som upprepas  
6. Korrekt hantering av personuppgifter   Andel personuppgiftsincidenter som rapporteras till myndighet  
7. Nöjda medarbetare   Nöjd medarbetarindex  
8. Medarbetarnas välmående och hälsa   Sjukfrånvaro  
9. Säker arbetsmiljö    Antal tillbud och arbetsskador som anmäls till myndighet 
10. Kontinuerlig kompentensutveckling   Andel medarbetare som genomfört utbildning i lärportalen 
11. Högkvalitativa utbildningar    Kvalitativ uppföljning av varje utbildning   
12. Medarbetare bidrar till verksamhetsutveckling    Antal förbättringsförslag 

Humana är ett ledande nordiskt omsorgsföretag som erbjuder tjänster inom individ- och familjeomsorg, personlig assistans, äldreomsorg och bostäder med särskild service enligt LSS. Humana har 16 000 engagerade medarbetare i Sverige, Norge, Finland och Danmark som utför omsorgstjänster till 9 000 människor. Vi arbetar efter visionen ”Alla har rätt till ett bra liv”. 2020 uppgick rörelseintäkterna till 7 797 Mkr. Humana är börsnoterat på Nasdaq Stockholm och har huvudkontor i Stockholm. Läs mer om Humana på https://www.humanagroup.se/