Tillbaka till Kvalitet

För att mäta, följa upp och stärka kvaliteten i alla verksamheter använder Humana sedan 2017 Humana Quality Index, som är ett sammanfattande kvalitetsmått för koncernen. Vi är noga med att öppet kommunicera kvalitet och avvikelser både internt och externt. Sedan 2019 redovisas kvaliteten på omsorgen i kvartalsvisa kvalitetsrapporter på vår webbplats och genom årsvisa kvalitetsredovisningar.

Kontakta oss